W związku z możliwością uzyskania przez uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, wnioski
o przyznanie stypendium szkolnego
 na rok szkolny 2017/2018 należy złożyć
w biurze ZEAS w terminie do 15 września 2017 r.,

o    w poniedziałki w godzinach od 800 do 1600,

o    w pozostałe dni w godzinach od 700 do 1500.

Załączniki do pobrania:

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego.docx 
Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego.docx

Instrukcja dotycząca wypełniania wniosku o przyznanie stypendium szkolnego.doc