W dniu 04.10.2018. Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-Rzeszów (PIE ED-Rzeszów) działający przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie podpisał umowę patronacką z Zespołem Szkół im. Jana Pawła II w Babicy.

Na uroczystym podpisaniu umowy w siedzibie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Rzeszów spotkali się: koordynator z ramienia PIE ED-Rzeszów Pani Ewa Nowak – Koprowicz, Dyrektor Zeas Pani Małgorzata Skalska – Nieroda oraz przedstawiciele Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Babicy.

W ramach patronatu PIE ED-Rzeszów zobowiązał się do kadrowego i koncepcyjnego wspierania klas i nauczycieli, prowadzenia spotkań oraz prelekcji w języku angielskim w siedzibie Zespołu Szkół w Babicy i w PIE ED-Rzeszów. Zobowiązanie dotyczyć będzie również pomocy w nawiązywaniu kontaktów z instytucjami, które mogłyby wpływać na podnoszenie jakości pracy szkoły, oraz wspierania przedsięwzięć służących popularyzacji nauki, działalości kulturalnej, itp.

Patronatem w bieżącym roku szkolnym zostały objęte: klasa VI i VII. Umowę patronacką zawarto na czas od 04.10.2018 do 31.12.2020.