OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Czudcu informuje wszystkich mieszkańców gminy, że odbiór odpadów komunalnych w bieżącym tygodniu odbędzie się w dniu 10 czerwca 2023 r. (sobota).