W biurze ZEAS można odbierać decyzje dotyczące stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020 w poniedziałki w godz. 8:00 – 16:00, w pozostałe dni w godz. 7:00 – 15:00.

Można również przedkładać rachunki.