Gmina Czudec uzyskała zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wyposażenia stołówek
w szkołach podstawowych i gimnazjach.

W placówkach oświatowych występuje duże zapotrzebowanie na obiady szkolne. Szkoły wnioskowały
o najbardziej potrzebne urządzenia gastronomiczne, zastawę stołową, stoliki i krzesła dostosowane do wzrostu dzieci. Zakupione wyposażenie przyniesie korzyść przede wszystkim dzieciom uczęszczającym do szkoły, jak również wpłynie na poprawę jakości i bezpieczeństwa pracy osobom zatrudnionym w stołówkach szkolnych.

Kwoty dla poszczególnych placówek przedstawia tabela:

Lp.

Placówka oświatowa

Wnioskowana kwota [zł]

1.

Szkoła Podstawowa w Babicy

7000,00

2.

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi

7000,00

3.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pstrągowej

7000,00

4.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pstrągowej

7000,00

5.

Szkoła Podstawowa w Wyżnem

7000,00

6.

Szkoła Podstawowa w Zaborowie

7000,00

7.

Szkoła Podstawowa w Czudcu

7000,00

RAZEM

49000,00