W roku szkolnym 2015/2016 gmina Czudec uzyskała wsparcie finansowe na zakup książek do bibliotek szkolnych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji
i zainteresowań czytelniczych w ramach programu rządowego „Książki naszych marzeń”. Szkoły dzięki dofinansowaniu zakupu książek do bibliotek szkolnych będą mogły w większym stopniu promować czytelnictwo wśród uczniów oraz urozmaicać realizację programów nauczania przez zapewnienie uczniom atrakcyjnej oferty bibliotecznej.

Wnioskowanie kwoty szkół podstawowych w ramach programu przedstawia tabela:

Lp.

Szkoła podstawowa

Wnioskowana kwota [zł]

1.

Szkoła Podstawowa w Babicy

1100,00

2.

Szkoła Podstawowa w Czudcu

1250,00

3.

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi

1292,00

4.

Szkoła Podstawowa Nr 1w Pstrągowej

1000,00

5.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pstrągowej

1000,00

6.

Szkoła Podstawowa w Wyżnem

1000,00

7.

Szkoła Podstawowa w Zaborowie

1100,00

RAZEM

7742,00


 

Uzyskane wsparcie stanowi 80% kosztów realizacji zadania.