Pamiętaj

Montując nowy kocioł c.w.u. lub c.o. czy pompę ciepła, masz obowiązek zgłosić go do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) w terminie 14 dni od dnia jego pierwszego uruchomienia. Za brak złożenia deklaracji z informacją o nowo zainstalowanym źródle ciepła do CEEB grozi kara do 5000 zł! Zgłoszenie to dotyczy każdego sposobu zaopatrywania domów w ciepło i ciepłą wodę.