Promesa dla Gminy Czudec
na rozbudowę oczyszczalni ścieków
 

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Gmina Czudec otrzymała promesę na realizację inwestycji „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Przedmieściu Czudeckim- etap I”.
W/w promesa opiewa na kwotę 6.650.000,00 PLN.

Realizacja I. etapu tej inwestycji zapewni osiągnięcie przepustowości oczyszczalni odpowiadającej aktualnym potrzebom gminy. Zastosowanie wysokosprawnych urządzeń, odpowiedniego opomiarowania, a także wdrożenie automatyzacji procesu technologicznego pozwoli na optymalizację pracy oczyszczalni, osiągnięcie wymaganej efektywności oraz wpłynie na zwiększenie niezawodności funkcjonowania tego obiektu.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 30.12.2025 r.