Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czudcu informuje, że od stycznia 2014 rozpoczyna kolejną realizację  projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Czudec”. Główne założenia projektu opierają się na rozwijaniu aktywności zawodowej wśród osób         bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, którzy  nie pracują, są w wieku aktywności zawodowej (15-64) będących klientami ośrodka pomocy społecznej. W tym roku projekt skierowany jest do 10 osób. W ramach projektu oferujemy bezpłatnie szkolenie zawodowe zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami i zainteresowaniami - wsparcie doradcy zawodowego- trening kompetencji społecznych,  staże oraz pomoc finansową w formie zasiłku okresowego i celowego.

 

Kierownik GOPS

Maria Jamrozik - Skalska