Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej, Fundacja Fundusz Lokalny SMK,” oraz Fundacja Przestrzeń Lokalna, w związku z realizacją projektu pn. „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” zapraszają do składania wniosków w ramach kolejnego naboru prowadzanego w ramach powyższego projektu.

Szczegółowe informacje zawiera Regulamin Konkursu zamieszczony na
portalu: www.podkarpackieinicjatywylokalne.pl