#PodBiałoCzerwoną

W dniu 11 listopada br. odbyło się uroczyste podniesienie flagi Rzeczypospolitej Polskiej na nowopowstały maszt przy Urzędzie Gminy w Czudcu. Maszt oraz flaga  zostały zakupione w ramach realizowanego pod patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego ogólnopolskiego projektu „Pod biało–czerwoną”, którego celem jest uczczenie 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej, jej bohaterów oraz triumfatorów, a także integracja lokalnych i ponadlokalnych społeczności w duchu tradycji, jedności oraz nowoczesnego patriotyzmu.

Uroczyste podniesienie flagi na maszt było jednym z punktów gminnych obchodów 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

'