- Petycja z dnia 21 listopada 2022 r. wyrażająca sprzeciw wobec podwyżki opłat za pobyt dzieci w Publicznym Żłobku w Czudcu - 

- Pismo przekaazujące petycję do rozpatrzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji - 

- Pismo informująca o przekazaniu petycji do Komisji Skarg, Wnioksów i Petycji - 

- Pismo w sprawie przekazania uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji -

- uchwała nr L/413/2023 Rady Gminy Czudec z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji -