- treść petycji -

- uchwała nr LIV/441/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji -