Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Czudec,jest mi niezmiernie miło poinformować Państwa, że rewitalizacja Czudeckiego Rynku dobiegła końca!

W związku z zakończeniem realizacji inwestycji, w dniu 21 sierpnia 2021 r.  odbyło się symboliczne otwarcie i przekazanie do użytkowania przebudowanej płyty Rynku. Uroczystość ta była również okazją do przypomnienia - jak to się zaczęło i jak przebiegały kolejne etapy realizacji tej inwestycji.

Nasz Czudecki Rynek jest pozostałością lokacyjnego układu urbanistycznego z XV wieku. Otacza go zabytkowa drewniana zabudowa, która stanowi cenny przykład architektury regionalnej. Jego kształt (wytyczony w proporcji 4:5) jest typowy dla miast na Podkarpaciu. Na rynku istniał kiedyś Ratusz, a od końca XVIII wieku przez ok. 200 lat, plac ten miał charakter pustego, otwartego klepiska. Na rynku znajdowała się kamienna studnia oraz szeroki zbiornik na wodę. Plac stopniowo zarastał trawą, pojawiły się wydeptane ścieżki i wprowadzono pierwsze nasadzenia. Kamienna droga otaczająca rynek została przykryta nawierzchnią asfaltową, powstała zatoczka autobusowa i budynek usługowy.

 

Zmiany, które zaszły w centrum Czudca w ostatnich dekadach doprowadziły do utraty pierwotnego, otwartego charakteru tego miejsca. Rynek wymagał uporządkowania przestrzennego, wprowadzenia nowej estetyki, dzięki której nabrałby blasku i zyskał dodatkową funkcjonalność. W związku z powyższym (jeszcze w poprzedniej kadencji samorządu)  zrodził się pomysł opracowania koncepcji przebudowy rynku.

Decyzja o przystąpieniu do rewitalizacji Czudeckiego Rynku nie była łatwa. Budziła wiele wątpliwości zarówno ówczesnego zarządu gminy, jak i mieszkańców z uwagi na potrzebę realizacji wielu innych, niezwykle ważnych zadań na terenie gminy. Pojawiła się jednak możliwość pozyskania dofinansowania w ramach Programu Rewitalizacji. Postanowiliśmy z niej skorzystać - bo druga taka szansa mogła się już nie zdarzyć. Jak się później okazało inwestycja, której realizacji się podjęliśmy stanowiła niemałe wyzwanie zarówno dla mojego poprzednika, dla mnie i pracowników urzędu, ale także dla projektantów jak i wykonawców. Jednak dziś, patrząc na Rynek i na nasz Czudec wiemy, że było warto!

Proces rewitalizacji trwał niemal 6 lat, a rozpoczął się od opracowania koncepcji przebudowy rynku. W 2015 r., na zlecenie ówczesnego Wójta Gminy – Pana Stanisława Gierlaka, firma Vostok Design - Wojciech Gawinowski opracowała trzy koncepcje przebudowy rynku odzwierciedlające uwarunkowania historyczne miejscowości Czudec.

 

Koncepcje te zostały uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, a następnie poddane konsultacjom społecznym. Mieszkańcy gminy w głosowaniu zdecydowanie opowiedzieli się za jedną z nich, która następnie stała się podstawą do opracowania projektu budowlanego. Tego zadania podjęła się wyłoniona w przetargu firma Wrotech
z Wrocławia. Proces projektowania inwestycji trwał ponad 3 lata. Wykonane przez firmę Wrotech opracowanie zakładało m.in.:

  • pokrycie rynku nawierzchnią brukową lub płytami piaskowca, przy zachowaniu dotychczasowej liczby miejsc parkingowych oraz 40% nawierzchni zielonej
  • przebudowę budynku usługowego
  • rekonstrukcję studni
  • budowę niewielkiej fontanny
  • wykonanie elementów małej architektury (ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, tablic informacyjnych, donic z kwiatami oraz słupków wzdłuż miejsc postojowych), a także wymianę istniejących instalacji elektrycznych w tym latarni i słupów betonowych.

Po opracowaniu projektu, uzyskaniu wielu uzgodnień i stosownych pozwoleń przystąpiliśmy do realizacji tej inwestycji. Umowa na wykonanie przebudowy rynku została podpisana 4 maja 2020 r., a 15 maja nastąpiło przekazanie terenu budowy. Wykonawcą tego zadania była firma SOLKAN Sp. z o.o. (równolegle do rewitalizacji rynku rozpoczęły się  prace związane
z budową Centrum Bezpieczeństwa, Kultury i Integracji Społecznej w Czudcu przy ul. Św. Marcina).

Całkowity koszt rewitalizacji rynku wyniósł prawie 3 miliony 800 tys. zł, przy czym niemal 77% kosztów kwalifikowanych zostanie pokryte ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Przez ostatnie kilkanaście miesięcy mieszkańcy naszej gminy mogli obserwować przebieg tej inwestycji, nierzadko zmagając się z różnorodnymi przeszkodami. Dużą uciążliwością było czasowe ograniczenie miejsc parkingowych, hałas i inne utrudnienia związane z pracami budowlanymi.

Dziś wreszcie budowa została zakończona i  możemy zobaczyć jej finalny efekt. Świętując zakończenie budowy cieszymy się z faktu, że wypiękniała stolica naszej gminy i serce Czudeckiej Ziemi, którego część niewątpliwie stanowi Rynek.

 

Wierzę, że odnowiony Czudecki Rynek stanie się naszą wizytówką, że będzie na nowo tętnił życiem i dobrze służył nie tylko mieszkańcom, ale także wszystkim odwiedzającym naszą gminę, a uruchomiona fontanna sprawi radość szczególnie tym najmłodszym. Mam również nadzieję, że dla mieszkańców, którzy woleli porzedni - parkowy charakter tego miejsca rekompensatą będzie rozpoczęta przez Samorząd Powiatu Strzyżowskiego i współfinansowana przez Gminę Czudec renowacja parku przy Zespole Szkół w Czudcu.

Na koniec chciałbym podziękować i wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego wyjątkowego projektu, którzy służyli pomocą, dobrą radą oraz wsparciem w trakcie realizacji tej inwestycji. Choć nie zawsze było łatwo, choć pojawiały się przeszkody i drobne konflikty to jednak udało się nam wspólnie osiągnąć zamierzony cel!

Zapraszam zatem wszystkich do częstego odwiedzania Czudca i korzystania z Czudeckiego Rynku, który mam nadzieję - w niedługim czasie stanie się centrum społeczno - kulturalnym naszej gminy!

 

Andrzej Ślipski

/-/

Wójt Gminy Czudec