Ośrodek Kultury w Czudcu, Kapela Ludowa z Czudca oraz Zespół Pieśni i Tańca "Zaborowiacy" serdecznie zapraszają na koncert "Na Ludową Nutę", który odbędzie się 19 lutego 2023 r.
godz. 16.00 w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Zaborowie.

W programie:
Koncert Kapeli Ludowej z Czudca
Występ ZPiT Zaborowiacy:
- Grupa zerowa
- Grupa starsza - widowisko "Na pastwisku"
- Grupa średnia - tańce regionu przeworskiego
- Grupa Reprezentacyjna - tańce gorlickie
- Seniorzy - zmówiny oraz suita tańców lasowiackich.

Serdecznie zapraszamy!