Zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/226/2017 Rady Gminy Czudec z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, Uchwałą Nr XXIV/228/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie dopłat do wody oraz uchwałą Nr XXIV/227/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie dopłat do ścieków wprowadza się od dnia 1 lipca 2017 r. następujące ceny i stawki opłat: