„Do trzech razy sztuka” – właśnie za trzecim razem udało się uzyskać dofinansowanie w kwocie 33 000 €
na autorski projekt dla Publicznego Gimnazjum w Pstrągowej 1, który uzyskał 88 na 100 punktów możliwych
i został zaakceptowany do realizacji na dwa lata szkolne. Informacje bieżące o realizacji projektu i rekrutacji uczniów zostaną podane wkrótce. W projekcie (w ciągu dwóch lat szkolnych) zaplanowanych jest m.in.

6 wyjazdów dla uczniów (z opiekunami) do szkół partnerskich, za każdym razem 2 nauczycieli + 2 lub
3 uczniów. Bardzo liczymy na wzrost motywacji do nauki języków obcych i przedmiotów przyrodniczych. Będziemy m.in. śledzić „obcych” – inwazyjne gatunki roślin i zwierząt, które wypierają nasze rodzime gatunki z ich własnych siedlisk. Każdy z partnerów ma przydzielone określone zadania, część aktywności będzie wspólna dla wszystkich.

Szkoły partnerskie/ Partner Schools:

1. Gymnazium Petra Pazmana s vjm-Pazmany Peter Gimnazium ze Słowacji
    www.pazmangymnz.edupage.sk
2. SrednoObshtoobrazovatelnoUchilishte ‘’Ivan  Vazov” z Bułgarii  
     www.sousopot.net
3. ScoalaGimnaziala ”Samson Bodnarescu” Galanesti z Rumunii                       
     www.scoalagalanesti.ucoz.ro
4. SzázhalombattaiSzéchenyiIstvánSzakkŐzépiskolaésGimnázium z Węgier 
    www.sziszki.hu
5. Colegio Santo Ángel de la Guarda z Hiszpanii
    http://cc.santoangel.madrid.educa.madrid.org
6. ISA13 IstitutoComprensivoSarzana z Włoch  
     www.institutocompresivosarzana.it
7. Primary School of Kouloura z Grecji                                     
    http://dim-koulour.ima.sch.gr