HTTPS://WWW.PREZYDENT.PL/AKTUALNOSCI/WYDARZENIA/ART,2151,PREZYDENT-PODPISAL-TRZY-USTAWY.HTML