W związku z obserwacją licznych nieprawidłowości przypominam, że ciągle nie ma technicznych możliwości jednoczesnego wprowadzania danych do jednej lokalnej bazy danych SIO jednej jednostki (plik SIO2.sqlite) na wielu stanowiskach komputerowych.

Aplikacja SIO zainstalowana na danym komputerze obsługuje tylko jedną lokalną bazę danych SIO jednej jednostki. Instalując aplikację na innym komputerze spowodujemy, że zostanie tam utworzona inna lokalna bazy danych SIO.

Dane wprowadzone na pierwszym komputerze nie będą widoczne na komputerze drugim.
I na odwrót: dane wprowadzone na komputrze drugim nie będą widoczne na komputerze pierwszym i docelowo nie będzie możliwie prawidłowe wywiązanie się z obowiązku przekazania danych.

W konsekwencji wprowadzania danych dla jednej jednostki na wielu różnych komputerach kierownik tej jednostki będzie zmuszony do przeprowadzenia operacji odzyskiwania utraconej lokalnej bazy danych.

Uwaga! Wyżej wymieniona zasada pracy z jedną bazą danych jednej jednostki (np. szkoły A) tylko i wyłącznie na jednym komputerze (np. na komputerza A) nie łamie szczególnego przypadku pracy z wieloma bazami danych różnych jednostek (np. Szkoła A, Szkoła B, Szkoła C) na jedym komputerze (np. komputerze A).