Nowe komputery dla GBP

Gminna Biblioteka Publiczna w Czudcu jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki "Kraszewski. Komputery dla bibliotek". Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach zadania zakupiono pięć zestawów komputerowych wraz z pakietami Office dla Filii GBP w Babicy, Nowej Wsi, Pstrągowej, Wyżnem i Zaborowie. Koszt zadania wyniósł 30 000,00 zł, z tego 25 500,00 zł dofinansowania z Instytutu Książki.
 

https://instytutksiazki.pl/biblioteki,5,kraszewski-komputery-dla-bibliotek,2.html