Pierwotnie lokalizację ww. wytwórni mas bitumicznych ustalono w miejscowości Babica. Dla tej lokalizacji uzyskano wszelkie niezbędne opinie, w tym zw. z wpływem na środowisko, a także decyzję administracyjną o środowiskowych uwarunkowaniach.
 
Jednak w wyniku konsultacji z mieszkańcami gminy oraz lokalnymi władzami, kierując się zasadami społecznej odpowiedzialności, Konsorcjum wycofało się planów budowy wytwórni mas bitumicznych w tej lokalizacji.