-M E R I T U M - Pismo Podkarpackiego Kuratora Oświaty nr 5 (25) lipiec-sierpień 2019-