KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI

 

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd,
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • monitorowanie działalności Urzędu w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

 Koordynator ds. dostępności zajmuje się także:

 • opiniowaniem projektów pod kątem spełnienia wymogów bezpieczeństwa i dostępności dla osób z niepełnosprawnością,
 • oceną zgodności przyjętych rozwiązań z obowiązującymi Standardami i Wytycznymi,
 • szczegółową oceną rozwiązań technicznych stosowanych tak w przestrzeni publicznej, jak
  i wewnątrz budynku Urzędu Gminy,
 • wskazywaniem do stosowania rozwiązań Standardów oraz Wytycznych dla osób
  z niepełnosprawnościami, seniorów, rodziców z dziećmi, osób o ograniczonej mobilności,
 • współpracą ze środowiskami osób z niepełnosprawnościami.

 

Kontakt:

Urząd Gminy w Czudcu
ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec,

godziny otwarcia: pon. 8.00- 16.00, wt. - pt.: 7.00 - 15.00

tel. 17-7172100, fax. 17-7172131, e-mail: ugczudec@czudec.pl

 

Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Gminy w Czudcu
Agnieszka Materna
tel. 17-7172100 wew. 34
e-mail: sekretarz@czudec.pl

 

 

- KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI -