Inspektor Ochrony Danych:

Daniel Panek

e-mail: daneosobowe@czudec.pl