Międzynarodowy Dzień Ziemi

Prezentacja udostępniona przez Centrum Rozwoju Lokalnego.

 

Szczegóły konkursu na stronie internetowej: https://chlorofil.com.pl/viii-edycja-ogolnopolskiego-konkursu-ekologicznego-mistrz-recyklingu-i-przyjaciele/


PRZEWODNIK DLA MIESZKAŃCÓW GMINY CZUDEC


Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Informujemy, że Gmina Czudec przygotowuje:

Aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czudec

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe to dokument, który na poziomie strategicznym określa i precyzuje politykę energetyczną gminy. Zawiera on pełną charakterystykę w zakresie źródeł zasilania, sieci przesyłowych i instalacji odbiorczych wraz z bilansem zużycia energii i paliw. Jest to dokument, określający w założonym okresie, potrzeby energetyczne gminy oraz możliwości i sposób ich pokrycia.

Wykonanie dokumentu jest finansowane ze środków własnych Gminy.

Posiadanie przez Gminę Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe jest wymagane art. 19 ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. 2020 poz. 833 z późn. zm.),

Wykonawcą opracowania jest Małopolska Fundacja Energii i Środowiska, mafes@mafes.com.pl