Można już odbierać decyzje dotyczące stypendium szkolnego na rok szkolny 2013/2014.
W biurze ZEAS można przedkładać rachunki dotyczące stypendium szkolnego,
w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00,
w pozostałe dni w godzinach od 7:00 do 15:00.

Terminy wypłat stypendium:
I wypłata – 22 listopada 2013 – rachunki przyjmujemy do 15.11.2013 r.
II wypłata – 29 listopada 2013 – rachunki przyjmujemy do 22.11.2013 r.
III wypłata – 6 grudnia 2013 – rachunki przyjmujemy do 29.11.2013 r.
IV wypłata – 13 grudnia 2013 – rachunki przyjmujemy do 06.12.2013 r.

WYPŁATY W GODZINACH OD 10:00 DO 14:30