Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież Zapobiega Pożarom" –eliminacje gminne


W dniu 25 marca 2017r. o godz. 9 00 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czudcu odbyły się  eliminacje gminne OTWP. Organizatorem turnieju był Zarząd Gminny Związku OSP RP
w Czudcu oraz Wójt Gminy Czudec. W turnieju w udział wzięło 24 uczestników,
w poszczególnych grupach wiekowych.

Nad właściwym przebiegiem turnieju czuwała komisja w składzie:

  1. Kpt. Bernard Baran – przewodniczący
  2. Druh Barbara Kidacka-Milewska - sekretarz
  3. Druh Łukasz Gątarski - członek
  4. Druh Marek Jurzysta - członek
  5. Druh Grzegorz Iskra – członek

W wyniku eliminacji pisemnych (test składający się z 30 pytań dla szkoły podstawowej,
gimnazjum - 35 pytań i 40 pytań do szkoły średniej) wyłoniono po 3 zawodników do eliminacji finałowych- ustnych.  Zgodnie z regulaminem Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej za zwycięzcę rozgrywek finałowych w danej grupie uważa się tego zawodnika, który uzyskał największą łączną liczbę punktów za odpowiedzi ustne.

W poszczególnych grupach wiekowych wyłoniono następujących laureatów:

I grupa wiekowa – Szkoła Podstawowa
I miejsce  - Julia Moskwa , OSP Czudec – 30+ 4 pkt.
II miejsce – Julia Kidacka, OSP Pstrągowa  – 26+3 pkt.
III miejsce Aleksandra Janaś, OSP Wyżne – 25+1 pkt
IV miejsce-Martyna Kaczor, Nowa Wieś- 25+ 0 pkt

II grupa wiekowa – Gimnazjum
I miejsce  - Patryk Czech , OSP Zaborów- 22+6 pkt.
II miejsce Patryk Górka, OSP Pstrągowa – 23+5 pkt
III miejsce-Julia Moskwa, OSP Zaborów- 24+4 pkt

III grupa wiekowa – Szkoła Ponadginazjalna
I miejsce  - Michała Rykała , OSP Zaborów   - 33+ 6 pkt.
II miejsce Klara Szela, OSP Pstrągowa – 31+ 4 pkt

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali okolicznościowe dyplomy, a laureaci  nagrody
w formie voucherów  do Empiku ufundowane przez Wójta Gminy Czudec.
 

Na szczeblu powiatowym Gminę Czudec reprezentować będą: 

I  grupa – Julia Moskwa- OSP Czudec
II grupa – Patryk Czech- OSP Zaborów
III grupa- Michał Rykała- OSP Zaborów

Tegoroczne powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej odbędą się w dniu 22 kwietnia 2017 r. w Komendzie PSP w Strzyżowie o godz. 10.00.

Zarząd Oddziału Gminnego OSP w Czudcu składa serdeczne podziękowania dla :

Pana Stanisława Gierlaka – Wójta Gminy Czudec, Pani Haliny Zaręba – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czudcu, Kpt. Bernarda Baran – Państwowa Straż Pożarna
w Strzyżowie, opiekunom z poszczególnych szkół, oraz jednostek OSP za przygotowanie uczniów, a także samym uczniom za przystąpienie do konkursu i zdrowe współzawodnictwo.

Informujemy, że w tym roku Urząd Gminy Czudec wraz z Zarządem Oddziału Gminnego OSP RP w Czudcu organizuje dla wszystkich uczestników eliminacji gminnych OTWP wycieczkę do muzeum pożarnictwa oraz zwiedzanie Ogrodów Biblijnych w Starej Wsi koło Brzozowa, (termin 27.V.2017r.)

Organizator zapewnia:
-pokrycie kosztów przejazdu,
- pokrycie kosztów ubezpieczenia uczestników wycieczki,
- pokrycie kosztów wstępu do muzeum.

Osoby chętne proszę o zgłaszanie  telefoniczne bądź osobiście do 20.04.2017r. w Urzędzie Gminy w Czudcu pok. 11, zgłoszeń dokonują rodzice bądź opiekunowie. W dniu wycieczki każdy uczestnik musi mieć wypełnioną zgodę rodziców.
Osoba do kontaktu: Barbara Kidacka- Milewska
tel. 017 71 72 122