Informacja o przebiegu Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież Zapobiega Pożarom" na szczeblu gminy

 

W dniu 19 marca 2016 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czudcu odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież Zapobiega Pożarom". Organizatorem turniej był Zarząd Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Czudcu oraz Wójt Gminy Czudec. W turnieju zorganizowanym na szczeblu gminy wzięło udział 31 uczestników, w tym:

I grupa wiekowa (Szkoła Podstawowa) - 16 osób

II grupa wiekowa (Gimnazjum) – 12 osób

III grupa wiekowa ( Szkoła Ponadgimnazjalna) – 3 osoby

Nad właściwym przebiegiem turnieju czuwała komisja w składzie:

1.      Druh Marek Jurzysta – przewodniczący

2.      Druh Tadeusz Bieszczad – v-ce przewodniczący

3.      Druh Ewa Mitręga-Moskwa - sekretarz

4.      Druh Michał Gierlak - członek

5.      Druh Piotr Rusinek - członek

6.      Druh Grzegorz Iskra - członek

W wyniku eliminacji pisemnych (test składający się z 35 pytań dla szkoły podstawowej
i gimnazjum, 40 pytań do szkoły średniej) i ustnych (3 pytania przeznaczone na dogrywke) wyłoniono laureatów w poszczególnych grupach wiekowych:

 I grupa wiekowa - Szkoła Podstawowa

 I miejscePaulina Barlik, OSP Pstrągowa – 29 pkt.

II miejsce  - Kinga Stec, OSP Pstrągowa – 27 pkt.

III miejsce – Zuzanna Baran, OSP Babica – 26 + 3 pkt. (dogrywka ustna)

IV miejsce – Wiktoria Myśliwiec, OSP Czudec 26 + 2 pkt. (dogrywka ustna)

V miejsce - Jakub Karnasiewicz, OSP Zaborów 26 + 1 pkt. (dogrywka ustna)

Pozostałe miejsca: Krystian Kawa 25 pkt., Paweł Haligowski 24 pkt., Gabriela Piątek 24 pkt., Agata Ficek 23 pkt., Julia Moskwa 22 pkt., Wiktoria Zuba 22 pkt., Karolina Musiałek 21 pkt., Patryk Zając 20 pkt., Rafał Wilk 18 pkt., Matalia Miazga 17 pkt., Kornelia Rusinek 14 pkt..

II grupa wiekowa - Gimnazjum

I miejsce   - Kacper Ziobro, OSP Czudec – 27 pkt.

II miejsce  - Kinga Siewierska, OSP Pstrągowa – 26 + 3 pkt. (dogrywka ustna)

III miejsceKamil Górka, OSP Pstrągowa – 26 + 0 pkt. (dogrywka ustna)

IV miejsce –Klaudia Kluska, OSP Zaborów – 25 pkt.

Pozostałe miejsca: Julia Moskwa 24 pkt., Katarzyna Koszarska 23 pkt., Dawid Stolarski 21 pkt., Emilia Sudacka pkt., Piotr Duliński 19 pkt., Piotr Kraus 15 pkt., Patryk Czech 15 pkt., Zuzanna Kraus 15 pkt..

III grupa wiekowa – Szkoła Ponadgimnazjalna

I miejsce  - Mateusz Górka, OSP Pstrągowa – 33 pkt.

II miejsce - Klaudia Szela, OSP Pstrągowa – 30 pkt.

II miejsceMichał Rykała, OSP Zaborów– 28 pkt.

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali okolicznościowe dyplomy, a laureaci trzech pierwszych miejsc nagrody rzeczowe ufundowane przez Wójta Gminy Czudec.

Na szczeblu powiatowym Gminę Czudec reprezentować będą: 

I  grupa – Paulina Barlik

II grupa - Kacper Ziobro

III grupaMateusz Górka

 

Tegoroczne powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej odbędą się w dniu 07 maja 2016 r. w Wiśniowej.

 

Zarząd Oddziału Gminnego OSP w Czudcu składa serdeczne podziękowania dla :

Pana Stanisława Gierlaka – Wójta Gminy Czudec

Pani Haliny Zaręba – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czudcu

Mł. Kpt. Bernarda Baran – Państwowa Straż Pożarna w Strzyżowie

opiekunom z poszczególnych szkół, oraz jednostek OSP za przygotowanie uczniów oraz samym uczniom za chęć nauki i zdrowe współzawodnictwo.