Szanowni Państwo,

w związku z wprowadzonymi w dniu 16 października 2015r. zmianami w Systemie Informacji Oświatowej poniżej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w poszczególnych modułach w wersji 2.23.12.

1. Ustawienia

 • aktualizacja podmiotów - dołożona opcja 'aktualizuj wszystkie' dla lokalnych baz danych prowadzonych przez ministrów.

2. RSPO

 • rozszerzenie katalogu liter w nazwisku i imieniu dyrektora szkoły/placówki (znaki spoza polskiego alfabetu).

3. WNIOSKI

 • dołożenie kolumny 'województwo' na liście wszystkich wniosków dla lokalnych baz danych prowadzonych przez ministrów,
 • dołożenie kolumny 'jednostka' na liście wszystkich wniosków dla lokalnych baz danych prowadzonych przez KO.

4. PODMIOT

 • możliwość rejestracji oddziału w bieżącym roku szkolnym na wzór oddziału z roku poprzedniego,
 • w pięciu typach szkół artystycznych możliwość rejestracji oddziału bez specjalności i specjalizacji (inna szkoła artystyczna, ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych, szkoła policealna artystyczna, szkoła sztuki cyrkowej, liceum plastyczne),
 • dołożona możliwość rejestracji oddziałów rewalidacyjno-wychowawczych w pięciu typach szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży (zasadnicza szkoła zawodowa, technikum, liceum ogólnokształcące, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy oraz Bednarska Szkoła Realna),
 • możliwość rejestracji oddziału z zawodem "technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej" w szkole policealnej.

5. UCZEŃ

 • dołożona możliwość rejestracji orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz możliwość przypisania ucznia do oddziału rewalidacyjno-wychowawczego w pięciu typach szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży (zasadnicza szkoła zawodowa, technikum, liceum ogólnokształcące, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy oraz Bednarska Szkoła Realna),
 • na liście uczniów zastąpienie kolumny 'id' kolumną 'Lp' .

6. NAUCZYCIEL

 • na liście nauczycieli zastąpienie kolumny 'id' kolumną 'Lp' ,
 • dołożona możliwość wielokrotnej rejestracji takiego samego typu umowy dla       nauczyciela zatrudnionego
  w szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, w MOW, w MOS lub w zespole szkół w którym występuje chociaż jeden z typów szkół/placówek: przedszkole, szkoła podstawowa z oddziałami przedszkolnymi, pałac młodzieży, młodzieżowy dom kultury, ognisko pracy pozaszkolnej, międzyszkolny ośrodek sportowy, ogród jordanowski, pozaszkolna placówka specjalistyczna, szkolne schronisko młodzieżowe, niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza w systemie oświaty, bursa, dom wczasów dziecięcych (dotyczy umów: umowy o pracę na czas określony -zatrudnienie na podstawie art. 7 ust. 1a - 1d ustawy o systemie oświaty, umowy o pracę na czas określony - zatrudnienie na podstawie art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela, umowy o pracę na czas nieokreślony -zatrudnienie na podstawie art. 7 ust. 1a - 1d ustawy o systemie oświaty, umowy o pracę na czas określony - zawarta na podstawie ustawy Karta Nauczyciela oraz umowy o pracę na czas nieokreślony - zawarta na podstawie ustawy Karta Nauczyciela).

7. DANE ZBIORCZE

 • liczba miejsc – w szkole podstawowej bez oddziałów ‘zero’ i ‘poniżej zero’ kafelek nie powinien być aktywny,
 • powierzchnia gruntów - uaktywnienie kafelka w innej szkole artystycznej,
 • rozwiązanie stosunku pracy - zmiana nazwy kolumny z 'liczba nauczycieli' na 'liczba nauczycieli w etatach' oraz wartości całkowitej z 999 na 999,99,
 • w kafelkach: wyposażenie, komputery i biblioteka wyświetlanie roku 2014 i 2015.

Z poważaniem,
Zespół SIO