INFORMACJA

Sołtys wsi Wyżne zawiadamia, że wydawanie worków na odpady komunalne na II półrocze 2022r.
odbędzie się: 22 (piątek) w godz. od 15:00 - 18:00 i 23 (sobota) w godz. od 8:00 - 12:00 lipca 2022r.
w Domu Ludowym w Wyżnem.

Sołtys Wsi
Grzegorz Szczygieł