Gmina Czudec nagrodzona w Konkursie Prezesa GUS
We wtorek, 26 stycznia br. Urząd Gminy w Czudcu odwiedził Pan Marek Cierpiał-Wolan Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie. Celem wizyty było wręczenie nagrody za zajęcie 1. miejsca w województwie podkarpackim w Konkursie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu w przeprowadzonym w 2020 r. Powszechnym Spisie Rolnym.
Celem Konkursu było włączenie gmin do aktywnego promowania idei samospisu w trakcie trwania Powszechnego Spisu Rolnego 2020 oraz zwiększenie świadomości obywateli o obowiązku spisowym. W konkursie zostało wyłonionych pięć zwycięskich gmin w każdym województwie (za zajęcie odpowiednio I, II, III, IV, i V miejsca). Łącznie 80 gminom w Polsce o najwyższym wskaźniku samospisu zostały przyznane nagrody rzeczowe w postaci sprzętu elektronicznego. Odbioru nagród dokonał Pan Andrzej Ślipski - Wójt Gminy Czudec w towarzystwie członków Gminnego Biura Spisowego.
Zajęcie pierwszego miejsca w konkursie to zaszczytne wyróżnienie dla naszej gminy!
Serdecznie dziękujemy organizatorom konkursu oraz mieszkańcom gminy za wypełnienie obowiązku spisowego.
 
Z wyrazami szacunku
Andrzej Ślipski
Wójt Gminy Czudec