Studia podyplomowe pn. Gospodarka Przestrzenna w Praktyce w ramach projektu Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego nr POWR.04.01.00-00-ROF1/19.

Harmonogram studiów podyplomowych (plik PDF, rozmiar 123 KB)