Gmina Czudec

woj. podkarpackie, powiat strzyżowski

Gmina Czudec jest gminą wiejską, w powiecie strzyżowskim, woj. podkarpackim. Położona jest w odległości około 20 km od Rzeszowa i 15 km od Strzyżowa. Sąsiaduje z gminami: Boguchwała, Iwierzyce, Lubenia, Niebylec, Strzyżów, Wielopole Skrzyńskie. Administracyjnie gminę tworzy 7 miejscowości: Babica, Czudec, Nowa Wieś, Przedmieście Czudeckie, Pstrągowa, Wyżne oraz Zaborów. Gmina podzielona jest na 8 jednostek pomocniczych (sołectw), których granice w większości pokrywają się z granicami miejscowości. Wyjątek stanowi miejscowość Pstrągowa, która obejmuje dwa sołectwa tj. Pstrągowa oraz Pstrągowa Wola. Powierzchnia całkowita Gminy Czudec stanowi prawie 8,5 tys. ha, a zamieszkuje ją niemal 12 tys. osób. Gmina charakteryzuje się dobrą dostępnością komunikacyjną, dzięki drodze krajowej S-19, drodze wojewódzkiej Babica-Warzyce oraz trasie kolejowej Rzeszów-Jasło. Gmina Czudec posiada dobrze rozwiniętą bazę oświatową. Funkcjonuje tu siedem szkół podstawowych, Zespół Szkół Średnich, a także przedszkola oraz Publiczny Żłobek w Czudcu. Wizytówką gminy jest  Ośrodek Kultury, którego ideą jest prowadzenie różnorodnej działalności z dziedziny rozwoju, a przede wszystkim popularyzowanie kultury i aktywnego wypoczynku. Swoimi działaniami inspiruje mieszkańców do rozwoju artystycznego, społecznego i osobistego, a swoją szeroką ofertą zajęć zachęca do twórczego i aktywnego spędzania wolnego czasu. Pod patronatem OK w Czudcu działają następujące koła zainteresowań oraz zespoły artystyczne:

  • Zespół Tańca Ludowego ,,Zaborowiacy’, który przyciąga wielu miłośników folkloru,
  • Kapela Ludowa z Czudca urozmaicająca imprezy i uroczystości regionalne, a także podtrzymująca rodzime tradycje,
  • Dziecięcy Zespół Tańca Estradowego ,,Libretto’’,
  • Chór ,,Szafranowe Nutki’’ oraz ,,Małe Szafranowe Nutki’’,
  • Kapela Galicyjska,
  • Koło Plastyczne ,,COLART’’.


Gmina Czudec posiada także dobrze rozwiniętą infrastrukturę drogową i komunalną (sieć wodno – kanalizacyjna obsługująca ok. 70% mieszkańców, oczyszczalnia ścieków i własne ujęcie wody). Gmina posiada również bogatą bazę sportowo – rekreacyjną. W 2012 r. do użytku oddano nowowybudowane Centrum Sportu i Rekreacji, które w znaczny sposób poszerzyło możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców gminy. Znajduje się tam boisko do piłki nożnej, widownie, kort tenisowy oraz dwa boiska do piłki siatkowej. Na tym obiekcie organizowane są imprezy sportowe i kulturalne, a w najbliższych latach planowana jest jego rozbudowa. Bogata baza sportowa daje możliwość aktywnego wypoczynku, ale także sprzyja rozwojowi organizacji sportowych (na terenie gminy aktywnie działają kluby sportowe zajmujące się piłką nożną, siatkówką czy kick-boxingiem).

Niewielka odległość od  Rzeszowa, a także atuty krajobrazowe Gminy Czudec sprzyjają jej rozwojowi. W ostatnich latach obserwujemy duże zainteresowanie budownictwem jednorodzinnym, ale również dynamicznie rozwija się branża turystyczna. Znaczny wpływ na rozwój turystyki mają działania władz samorządowych poprzez wykonywanie zadań infrastrukturalnych, rewitalizacyjnych oraz tworzenie miejsc do aktywnego wypoczynku. Malowniczy krajobraz Gminy Czudec, urozmaicona oferta turystyczna, rozwijająca się branża gastronomiczno-noclegowa, możliwość skorzystania ze szlaków i ścieżek pieszo – rowerowych oraz szeroka gama wydarzeń kulturalnych oferowanych przez Ośrodek Kultury w Czudcu przyciągają coraz większe rzesze turystów i amatorów aktywnego wypoczynku i miłośników przyrody.

 

Współczesny wygląd gminy przeniknięty jest historią. Wielowiekowe świątynie, pomniki i kapliczki, stara, drewniana zabudowa rynku, czy też dobrze zachowane zespoły dworsko-parkowe to miejsca, obok których nie sposób przejść obojętnie. Zabytki te nie tylko przywołują pamięć dawnych czasów, ale również doskonale podkreślają walory Czudca i jego miasteczkowy charakter.

 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej gminy!