Gmina Czudec uzyskała zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach podstawowych i gimnazjum. Placówki oświatowe wnioskowały o zakup nowego sprzętu do gabinetów, który pozwoli na lepsze realizowanie opieki zdrowotnej przez higienistki szkolne.
Kwoty dla poszczególnych placówek przedstawia tabela:

Lp.

Placówka oświatowa

Wnioskowana kwota [zł]

1.

Szkoła Podstawowa w Babicy

5000,00

2.

Szkoła Podstawowa w Czudcu

5000,00

3.

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi

5000,00

4.

Szkoła Podstawowa  Nr1 w Pstrągowej

5000,00

5.

Szkoła Podstawowa w Wyżnem

5000,00

6.

Szkoła Podstawowa w Zaborowie

5000,00

7.

Publiczne Gimnazjum w Czudcu

5000,00

RAZEM

35000,00