Małgorzata Skalska- Nieroda

Kontakt:
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Czudcu
ul. Starowiejska 1

38-120  Czudec
telefon: 017 -  7172177
e-mail: zeas@czudec.pl