Dotacja dla Kół Gospodyń
działających na terenie Gminy Czudec

 

Na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości Gmina Czudec otrzymała dotację w wysokości: 19 670,00 zł na realizację zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości, w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości. Pozyskane środki zostaną wykorzystane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Czudcu, Nowej Wsi, Pstrągowej, Wyżnem oraz Zaborowie na organizację festynów oraz zakup nowego wyposażenia.

W ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości zostało zakupione nowe wyposażenie dla KGW, dzięki któremu koła będą mogły zorganizować festyny, pikniki i inne imprezy plenerowe, podczas których przedstawiciele służb bezpieczeństwa przeprowadzą prelekcje dotyczące zapobiegania przestępczości. Mieszkańcy będą mogli poszerzyć wiedzę z zakresu postępowania w razie zagrożenia przemocą bezpośrednią jak i tą w Internecie, przeciwdziałania narkomanii oraz poznają zasady postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy. Podczas festynów nie zabraknie również atrakcji - konkursy z nagrodami oraz poczęstunek będzie czekał na każdego, kto weźmie w nich udział.


Przekazanie wyposażenia Kołom Gospodyń odbyło w Urzędzie Gminy w Czudcu się 31 maja 2023 r.  Wójt Gminy Andrzej Ślipski przekazując sprzęt zakupiony w ramach w/w dotacji pogratulował wszystkim oraz życzył by nowe wyposażenie dobrze służyło Gospodyniom oraz społeczności lokalnej.

 

(UG)