INFORMACJA

Można już odbierać decyzje dotyczące stypendium szkolnego
za okres wrzesień – grudzień 2016 r.

W biurze ZEAS można przedkładać rachunki dotyczące stypendium szkolnego,
w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00,
w pozostałe dni w godzinach od 7:00 do 15:00.

Rachunki należy złożyć ostatecznie do 14 grudnia 2016 r.