W biurze ZEAS można odbierać decyzje zmieniające dotyczące
stypendium szkolnego na okres styczeń – czerwiec 2018 r. oraz  przedkładać rachunki:

w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00,

w pozostałe dni w godzinach od 7:00 do 15:00.

Rachunki należy złożyć ostatecznie do 13 czerwca 2018 r.