W sobotę, 26 września 2020 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Wyżnem świętowała 110 - lecie powstania jednostki oraz włączenie z dniem 1 maja 2020 r. do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Uroczyste obchody  zbiegły się również z przekazaniem druhom OSP nowego, lekkiego samochodu pożarniczego.
 

W uroczystościach uczestniczyli m.in. Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP nadbrygadier Andrzej Babiec, Kapelan Wojewódzki Strażaków ksiądz Paweł Samborski, Kapelan Powiatowy Strażaków ksiądz prałat Bogusław Bogaczewicz, Kapelan Gminny Strażaków ksiądz Zbigniew Pałka, Komendant Powiatowy PSP w Strzyżowie brygadier Rafał Rutyna, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej druh Józef Dzindzio, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej druh Łukasz Gątarski, Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej wraz z Prezesem druhem Markiem Jurzystą oraz przedstawiciele samorządu Gminy Czudec na czele z wójtem Andrzejem Ślipskim,  Prezesi, naczelnicy i poczty sztandarowe z: OSP Babica, OSP Czudec, OSP Połomia, OSP Pstrągowa Dolna i OSP Zaborów oraz mieszkańcy wsi Wyżne.

Obchody rozpoczęły się od zbiórki pod domem strażaka, po której nastąpił przemarsz pododdziału wraz z pocztami sztandarowymi do kościoła parafialnego w Wyżnem, gdzie w intencji strażaków ochotników została odprawiona przez księży kapelanów uroczysta msza święta.

Drugą część obchodów rozpoczęło złożenie meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu PSP, a następnie dokonano przeglądu pododdziału, i wywieszono flagę państwową. Wiceprezes OSP Wyżne Piotr Piękoś powitał przybyłych gości
i wygłosił okolicznościowe przemówienie, po którym druhna Małgorzata Tabor  przedstawiła w zarysie historię jednostki OSP Wyżne. Następnie druh Łukasz Gątarski odczytał decyzję o włączeniu jednostki do KSRG, a jej wręczenia dokonał Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP w asyście Komendanta Powiatowego PSP na ręce Wiceprezesa OSP Wyżne druha Piotra Piękosia. Kolejnym punktem uroczystości  było poświecenie samochodu, a po nim odbyło się wręczenie medali i odznaczeń dla strażaków ochotników. Jako pierwszy uhonorowany został Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza druh Kazimierz Jacek - zasłuży strażak i społecznik (obecnie radny Gminy Czudec), a następnie dokonano odznaczeń Złotymi Medalami „Za zasługi dla Pożarnictwa”, odznakami „Strażak Wzorowy” oraz odznakami za wysługę lat zasłużonych druhów i druhny z jednostki OSP Wyżne.  Oficjalną cześć uroczystości zakończyły okolicznościowe wystąpienia zaproszonych gości.

 

Jubileuszowe obchody 110-lecia OSP Wyżne były doskonałą okazją, aby przypomnieć historię jednostki, ludzi którzy zapisali się na kartach tworzenia tej formacji. Podczas uroczystości padło wiele podziękowań i słów uznania dla strażaków ochotników za ich  społeczną służbę oraz działalność ratowniczą.

Serdecznie gratulujemy jednostce OSP Wyżne pięknego jubileuszu, a także włączenia jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz życzymy wszelkiej pomyślności i szczęśliwych powrotów z akcji! (UG)