Odznaczenia
dla zasłużonych mieszkańców województwa
 

21 marca 2024 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyła się uroczystość uhonorowania zasłużonych mieszkańców regionu Krzyżami Zasługi - odznaczeniami nadawanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za szczególne osiągnięcia w pracy społecznej i samorządowej oraz za ofiarną działalność na rzecz społeczności lokalnej. Wśród wyróżnionych znalazł się - Pan Mariusz Kutowicz, który został odznaczony „Brązowym Krzyżem Zasługi”.  Aktu dekoracji dokonała Wojewoda Podkarpacki - Pani Teresa Kubas-Hul.  
 

Pan Mariusz Kutowicz jest mieszkańcem Czudca, radnym Gminy Czudec, oraz aktywnym działaczem społecznym i charytatywnym. Jego działalność publiczna i społeczna od 2006 roku związana jest z samorządem Gminy Czudec, kiedy to po raz pierwszy został wybrany na radnego i jest nim do chwili obecnej. Na przestrzeni 4 kadencji Rady Gminy pełnił w niej następujące funkcje:

  1. w kadencji 2006-2010 był Wiceprzewodniczącym Rady Gminy,
  2. w kadencjach: 2006-2010, 2010-2014, 2014-2018 oraz w obecnej pełni funkcję Przewodniczego Komisji Budżetowo – Finansowej,
  3. od 2006 r. jest członkiem kapituły tytułu: Zasłużony dla Gminy Czudec.

Jako radny Pan Mariusz Kutowicz troszczy się nie tylko o interesy mieszkańców sołectwa Czudec, ale dba o dobro całej wspólnoty Gminy Czudec. W swojej pracy samorządowej koncentruje się na sprawach budżetowych, inwestycyjnych oraz związanych z rozwojem sportu i turystyki. Ważnym aspektem jego pracy jest również poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę i remonty dróg, chodników, a także stałe polepszenie warunków życia mieszkańców wsi poprzez budowę wodociągów, sieci kanalizacyjnych, ujęcia wody czy też budowę obiektów sportowych i kulturalnych. Jako radny zabiegał również o pozyskanie środków na poprawę wizerunku wsi m.in. na przeprowadzenie rewitalizacji czudeckiego rynku.

Pan Mariusz Kutowicz od 10 lat jest również członkiem Rady Parafialnej przy Parafii pw. Trójcy Świętej w Czudcu. Pełniąc tą funkcję był m.in. współinicjatorem:

  • budowy Dróżek Maryjnych w Czudcu (na których organizowane są uroczystości parafialne i Misteria Męki Pańskiej),
  • remontów budynków parafialnych – organistówki, wikarówki i domu parafialnego – który od kilku lat tętni życiem gromadząc wiele wspólnot parafialnych działających w Czudcu.

Jego działalność społeczna zawsze była blisko związana z parafią czudecką. Zanim jeszcze został członkiem rady parafialnej aktywnie brał udział w przygotowaniach uroczystości koronacji słynącego łaskami obrazu Matki Bożej Czudeckiej. Od wielu lat działa charytatywnie wspierając materialnie działalność czudeckiego oddziału Caritas. Poza pracą na rzecz gminy i parafii angażuje się również w działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Czudcu. Jako członek wspierający OSP wielokrotnie wspomagał działalność tej organizacji. Za swoją działalność został odznaczony w 2003 r. Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Wspomnieć należy również o zasługach Pana M. Kutowicza dla rozwoju sportu na terenie Gminy Czudec. Od wielu lat wspiera działalność klubów sportowych zarówno prywatnie i jako radny gminy.
 

Serdecznie gratulujemy wyróżnienia i życzymy nieustającego zapału do pracy na rzecz społeczności lokalnej!

(UG)

PS
10 października ubiegłego roku Krzyżami Zasługi zostali uhonorowani również Pan Kazimierz Jacek z Wyżnego, który otrzymał „Złoty Krzyż Zasługi” oraz Pan Tadeusz Kmiecik z Pstrągowej, który został odznaczony „Srebrnym Krzyżem Zasługi”.