Uroczyste wręczenie medalu „Zasłużonego dla gminy Czudec”
dla Pani Marii Bałchan Przewodniczącej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Czudeckiej,
Pana Jana Prokopowicza oraz Pana Kazimierza Jacka - radnego gminy.

W dniu 24 czerwca 2015 r.  w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Czudcu, podczas VII Sesji Rady Gminy Czudec odbyło się uroczyste wręczenie medali „Zasłużonego dla gminy Czudec”. W imieniu władz samorządowych Wójt gminy Pan Stanisław Gierlak, Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kołodziej złożyli gratulacje i wręczyli medale "Zasłużony dla Gminy Czudec".

 

Pani Maria Bałchan mieszkanka Czudca, aktywna działaczka społeczna, inicjatorka wielu wydarzeń kulturalno–oświatowych, wieloletnia Dyrektor Ośrodka Kultury w Czudcu, mocno zaangażowana w działania związane z podtrzymywaniem i upowszechnianiem tradycji lokalnych, wartości kulturalnych i narodowych, oraz promocję walorów turystycznych, rekreacyjnych i krajoznawczych Gminy Czudec. Z jej inicjatywy zostało utworzone Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Czudeckiej. Jest również pomysłodawczynią utworzenia lokalnego pisma – „Kwartalnik Czudecki”, które współredaguje i systematycznie publikuje w nim artykuły o tematyce związanej z pielęgnowaniem kultury, lokalnych obrzędów, tradycji i historii regionu.

Pan Jan Prokopowicz związany z Gminą Czudec od 1955 r., działacz społeczny, prześladowany i więziony w okresie PRL, autor trzech książek pod tytułem „Młodość zdeptana lecz nieujarzmiona”, „W służbie Bogu, ojczyźnie i bliźnim. Wspomnienia o księdzu infułacie Józefie Sondeju” oraz  „Zagłada i gehenna ocalenia” (ostatnia książka dotyczy wydarzeń  czasów okupacji niemieckiej i pomocy udzielonej przez mieszkańców Nowej Wsi Czudeckiej uciekinierowi obozu zagłady w Bełżcu.

Pan Kazimierz Jacek mieszkaniec Wyżnego, aktywny działacz społeczny, człowiek wrażliwy na potrzeby innych i zawsze gotowy do pracy na rzecz lokalnej społeczności. Mocno zaangażowany we wszelkie działania zmierzające do poprawy warunków życia mieszkańców Wyżnego, dba nie tylko o bezpieczeństwo, ale także o rozwój infrastruktury, o poprawę wizerunku wsi oraz o sprawy kulturalno – oświatowe. Jego ofiarna działalność społeczna została zauważona – wyróżniono go m.in. odznaczeniami Prezydenta RP - Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi. Obecnie jest radnym Gminy Czudec.

Serdecznie gratulujemy wyróżnienia!