OGŁOSZENIE

o zamiarze sprzedaży nieruchomości położonej w Czudcu  składającej się  3 działek - Nr 953/8, 953/10, 953/12  o łącznej powierzchni 3,024 ha za kwotę  2 626 775, 70 zł.
W/w działki  przeznaczone są w Miejscowym  Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod zabudowę  usługową , oraz produkcyjną.