AKTUALIZACJA z dnia 09.02.2021 r.

 Termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego
 kraju zostaje
przedłużony DO 16 LUTEGO 2021 R.

 

----------------------------------------------------------------------------

Dnia 29.01.2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) - zwany dalej NSP 2021,  Pan Andrzej Ślipski - Gminny Komisarz Spisowy w Czudcu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r. (według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00).

 

- SZCZEGÓŁY -

- FORMULARZ -