Uroczyste wręczenie Ks. Józefowi Trzeciakowi medalu
„Zasłużonego dla gminy Czudec”

  

W dniu 13 kwietnia br. w Kościele Parafialnym w Babicy, podczas mszy świętej odbyło się uroczyste wręczenie Ks. Józefowi Trzeciakowi medalu „Zasłużonego dla gminy Czudec”. W imieniu władz samorządowych Wójt gminy Pan Stanisław Gierlak, Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Stec oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kołodziej złożyli gratulacje Księdzu Trzeciakowi z okazji Jubileuszu 40-lecia kapłaństwa oraz 25-lecia objęcia funkcji Proboszcza Parafii w Babicy. Wójt zwrócił szczególną uwagę na działalność Księdza związaną z przygotowaniem Misterium Męki Pańskiej, które to było organizowane w Babicy przez 10 lat, przez co stało się tradycją tej miejscowości. Gromadziło corocznie kilka tysięcy widzów nie tylko z Gminy Czudec, ale również z całego województwa. Następnie poinformował zebranych, iż w uznaniu za wybitne zasługi w dziedzinie kultury oraz promocji gminy, a także całokształt działalności, decyzją z dnia 8 kwietnia br. Kapituła postanowiła odznaczyć Księdza Tytułem „Zasłużony dla gminy Czudec”.

Serdecznie gratulujemy wyróżnienia!

Ks. Józef Trzeciak pochodzi z Bratkowic, funkcję proboszcza Parafii p.w. Dobrego Pasterza w Babicy pełni od lutego 1983 r. Od pierwszych dni pobytu w Babicy z właściwą sobie energią przystąpił do organizowania życia religijnego młodej jeszcze wspólnoty parafialnej. Pracę w Babicy rozpoczął od rozbudowy kościoła parafialnego poprzez dobudowanie górnej kondygnacji, zadbał o estetyczny i funkcjonalny wygląd kościoła. Pod jego kierunkiem obejście Kościoła zostało wyprofilowane i wyłożone płytkami, a teren wokół częściowo ogrodzony. Przeprowadził remont plebani oraz dokończył budowę domu parafialnego, który służy organizowaniu imprez kulturalnych w Babicy. Ks. Trzeciak wiele uwagi poświęca utrzymaniu cmentarza parafialnego, na którym za jego przyczyną wybudowano kaplicę, utworzono alejki, zasadzono krzewy oraz wykonano drogę dojazdową. Z jego inicjatywy został urządzony parking przy kościele, który służy również młodzieży do gry w siatkówkę i innych gier sportowych. Ks. Trzeciak angażuje się również w działania samorządu gminy Czudec – wspierał go w realizacji inwestycji, takich jak gazyfikacja, budowa wodociągu i kanalizacji we wsi Babica. Również aktywnie działa na rzecz Zespołu Szkół w Babicy – był jednym z inicjatorów nadania szkole imienia Jana Pawła II. Ks. Trzeciak jest osobą, która dostrzega problemy ludzi potrzebujących, chorych i niepełnosprawnych – często służy im wsparciem duchowym oraz pomocą materialną. Od wielu lat pełni funkcję kapelana Domu Pomocy Społecznej w Babicy, a w roku 2007 został mianowany kanonikiem kapituły przy Kolegiacie Strzyżowskiej. Na szczególną uwagę zasługuje działalność Księdza Trzeciaka związana z organizacją Misterium Męki Pańskiej. Misterium było organizowane w Babicy przez 10 lat, przez co stało się tradycją tej miejscowości. Gromadziło corocznie kilka tysięcy widzów nie tylko z gminy Czudec, ale również z całego województwa.