Urząd Gminy uprzejmie informuję, iż w dniu 28 maja 2021 roku  została podpisana umowa na usługi doradcze w zakresie  opracowania Strategii
Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego pomiędzy Województwem Podkarpackim a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju
(Bank Światowy). Umowę podpisali w imieniu Województwa Podkarpackiego: Pan Władysław Ortyl - Marszałek Województwa
Podkarpackiego oraz Pani Ewa Draus - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, a w imieniu Banku Światowego: Pan Marcus Heinz -
przedstawiciel na Polskę i kraje bałtyckie.

W związku z tym, poniżej przesyłam link do informacji prasowej zamieszczonej na stronach UMWP w Rzeszowie dotyczący niniejszego
wydarzenia. Jednocześnie zwracam się z prośbą, aby Partnerzy projektu na swoich stronach internetowych zamieścili informację o tym wydarzeniu.

https://www.podkarpackie.pl/index.php/107-aktualnosci/8310-eksperci-banku-swiatowego-wespra-podkarpackie