O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że XLI zwyczajna sesja Rady Gminy Czudec odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2022 r. (środa) o godz. 13:00 w sali widowiskowej w Urzędzie Gminy w Czudcu. Transmisja z obrad dostępna będzie na kanale YouTube.

 

Program sesji:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  2. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy.
  3. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością,
  2. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czudec na rok 2022 nr XXXVIII/297/2022 Rady Gminy Czudec z dnia 28 stycznia 2022 r.,
  3. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/298/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czudec.
  1. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej.
  2. Informacja nt. promocji Gminy Czudec za 2021 r.
  3. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w 2021 r.
  4. Sprawy różne

 

Przewodniczący RG

Sławomir Szela