W związku z możliwością uzyskania przez uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, wnioski
o przyznanie stypendium szkolnego
na rok szkolny 2016/2017 należy złożyć
w biurze ZEAS w terminie do 15 września 2016 r.,

  • w poniedziałki w godzinach od 800 do 1600,
  • w pozostałe dni w godzinach od 700 do 1500.

Załączniki do pobrania:
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego.docx
Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego.docx

Instrukcja dotycząca wypełniania wniosku o przyznanie stypendium szkolnego.doc