Szanowni Państwo Dyrektorzy,

uprzejmie informujemy, że do dnia 27 października 2015 r. do godz. 14.00 została uruchomiona możliwość składania zamówień uzupełniających na część 1b do kształcenia zintegrowanego odpowiednio do potrzeb uczniów niewidomych, słabowidzących oraz mających trudności w uczeniu się i komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i afazją, oraz niesłyszących i słabosłyszących na płycie DVD w Polskim Języku Migowym.

Zamówienia na kolejne części poszczególnych adaptacji zostaną wygenerowane z uwzględnieniem dotychczas złożonych zamówień.

Przy składaniu zamówień uzupełniających prosimy o zwrócenie uwagi, by nie zamawiali Państwo ponownie zamówień złożonych wcześniej w zamówieniach głównych i/lub zamówieniach uzupełniających na część 1a do kształcenia zintegrowanego – na tej podstawie zostały wygenerowane zamówienia główne i uzupełniające dla części 1b do kształcenia zintegrowanego oraz części 1 do matematyki, które  zostały już przekazane do realizacji i obecnie są dostarczane do szkół.

Błędy w zamówieniach, w tym powielanie zamówień, znacznie opóźnia przekazanie do szkół wydrukowanych adaptacji.

Jednocześnie informujemy, że do momentu otrzymania wersji papierowych ww. adaptacji możecie je Państwo nieodpłatnie pobierać w wersji elektronicznej ze strony internetowej www.naszelementarz.men.gov.pl
w zakładce Adaptacje podręczników.