Podpisanie umowy na budowę sieci wod-kan
w miejscowości Nowa Wieś
 

28 lutego br. Gmina Czudec podpisała umowę z Samorządem Województwa Podkarpackiego dotycząca przyznania pomocy finansowej na realizację inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną  i w oszczędzanie energii”.

W ramach ww. działania Gmina Czudec zamierza zrealizować inwestycję pn. „Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i budowa czyszczalni ścieków w miejscowości Nowa Wieś” polegającą na budowie 0,148 km sieci wodociągowej oraz 6,154 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków.       

            Na ww. inwestycje Gmina Czudec uzyskała dofinansowanie w wysokości

3 123 271,00 zł. Przewidywana wartość wydatków związanych z realizacją tego zadnia inwestycyjnego wynosi 4 039 991 zł. Inwestycję planuje się zrealizować do końca III. kw. 2024 r.