Petycja z dnia 7 lipca 2021 r., wniesiona przez trójki klasowe grup przedszkolnych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Babicy, przeciwko likwidacji oddziału przedszkolnego.

 

Pismo przekazujące petycję do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. 

 

Uchwała nr XXXIV/262/2021 Radny Gminy Czudec z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie przekazania Petycji zgodnie z właściwością. 

 

- Pismo przekazujące petycję według właściwiści do Wójta Gminy. 

 

- odpowiedź Wójta Gminy